Inzet

De projecten van ons bedrijf in verschillende landen, om uit de meest efficiënte manier elektriciteit te produceren uit afvalverwerking, hebben dagelijks betekenisvolle stappen gelegd in de richting van een schonere en veiliger milieu en een goede gezondheid van mensen. Onze projecten in twee continenten Europa en Afrika worden ontworpen en uitgevoerd in overeenstemming met alle internationale standaarden, milieunormen, EU-richtlijnen en het wettelijk kader van de landen waar ze actief zijn, betreft de milieubescherming en het beheer van anorganisch afvalstoffen. De beste ondersteuning voor onze inzet is de toepassing van de hoogste standaarden en het meest uitstekende team van internationale ervaren adviseurs en technisch managementpersoneel met betrekking tot de bouw van afvalverwerkingsinstallaties.

Ons bedrijf streeft ernaar de juiste manieren te vinden om de impact op het milieu te verminderen, niet alleen tijdens de uitvoering van dit operaties, maar ook tijdens de werking ervan. We beschouwen als hoge prioriteit de externe, economische, ecologische en sociale factoren in ons werkgebied.

Onze projecten en inzet zijn gericht op een goed georganiseerde, gezondheids-, veiligheids- en milieuoriëntatie, rekening houdend met de beste Europese ervaringen, die we zullen toepassen via ons internationale team van deskundigen.

Onze visie

In de visie van Integrated Energie BV, gaat niet alleen om de manier waarop het afval vandaag wordt beheerd te transformeren, maar ook om de lokale levenskwaliteit fundamenteel en gewillig te herstellen.

Het model van ons bedrijf is gebaseerd op de algemene voorschriften betreft het afvalbeheer. Het zal interageren met Europese en niet-Europese landen, op basis van de beslissing van het bedrijf. Ons doel ontstaat uit een grote behoefte in opkomende landen om ervaring op te doen en vooruitgang te boeken in afvalbeheer en de bouw van afvalinstallaties door internationaal erkende Europese bedrijven.

Onze kernwaarden

Transparantie, integriteit, onpartijdigheid en respect voor mensen zijn de kernwaarden van Integrated Energy BV zijn. Bedrijfsprincipes, ethische code en gedrag helpen iedereen in ons bedrijf om in overeenstemming met deze waarden te handelen en in overeenstemming met het respectieve wettelijke kader in de landen waar we actief zijn. De werknemers, adviseurs, aannemers en onderaannemers van Integrated Energy BV moeten de bedrijfsprincipes begrijpen en dezelfde aanpak hebben. Het is belangrijk voor ons dat leveranciers en derden die direct of indirect bij onze projecten betrokken zijn, dezelfde principes toepassen als wij.