Careers

Investeringen in afvalinstallaties, in de landen waar we actief zijn, creëren nieuwe banen, waarbij voor verschillende categorieën lokale teams met een aanzienlijk aantal personeelsleden moeten worden aangenomen.

Integrated Energy BV streeft ernaar mensen aan te nemen met de hoogste expertise en kwalificaties voor elke openstaande functie. Integrated Energy BV onderaannemers zijn direct verantwoordelijk voor het aannemen van personeel, op basis van de zakelijke principes van de waardecode van ons bedrijf.

Als u deel wilt uitmaken van het Integrated Energy BV-team, kunt u zich aanmelden via het onderstaande formulier: