Omgaan met het afval in de wereld van vandaag

Afval is een probleem dat ons allemaal aangaat. We produceren allemaal afval: gemiddeld produceert elke Europeaan elk jaar 0,5 ton huishoudelijk afval. Er zijn andere activiteiten die belangrijk zijn bij de productie van afval, zoals productie, constructie of zelfs water- en energievoorziening. Al deze residuen hebben een grote impact op het milieu en veroorzaken broeikasgasemissies en emissies die bijdragen aan klimaatverandering, gezondheid en milieuveiligheid.

De rol van Waste-to-Energy in de circulerende economie wordt als een prioriteit beschouwd in de EU-doelstellingen. Op het gebied van geïntegreerd afvalbeheer is Europa wereldwijd gepositioneerd als Front-Runner.

Afvalbeheer hiërarchie

Preventie

Een goed afvalbeheer begint met de preventie van afvalproductie - wat niet wordt geproduceerd, moet immers niet worden weggegooid. Afvalpreventie wordt steeds belangrijker met de groei van de wereldbevolking. Dit is echter een zeer uitdagend concept voor zelfs de meest ontwikkelde landen op het gebied van milieu, omdat het moeilijk is om iets te meten dat per definitie nooit heeft bestaan. Een van de belangrijkste hulpmiddelen die worden gebruikt om afvalpreventie te bevorderen, is ecologisch ontwerp, dat zich richt op milieuaspecten tijdens de ontwerpfase van een product. Ecologisch vriendelijke producten moeten worden gemaakt van recyclebare grondstoffen en moeten het gebruik van gevaarlijke stoffen vermijden. Deze producten moeten tijdens de gebruiksfase minder energie verbruiken en moeten kunnen worden gerecycled.

Afvalpreventie hangt nauw samen met de verbetering van productiemethoden en de invloed van de consument, zodat ze kunnen zoeken naar groenere en minder verpakte producten. Veel EU-lidstaten ontwikkelen bewustmakingscampagnes om het publiek te informeren en consumenten aan te moedigen goederen te zoeken die minder afval produceren en de totstandbrenging van een efficiëntere markt voor hulpbronnen te bevorderen.

3 R

Reduse- Reuse - Recycle zijn de drie R-s van afvalbeheer, die erop gericht zijn een duurzaam leven voor mensen te garanderen. Bij afvalbeheer strategieën worden 3R's geleid door preventie. Het is nog steeds moeilijk, zelfs in de meest ontwikkelde landen van vandaag ter wereld, dat Preventie de gewenste doelstellingen bereikt.

Reuse
3R's helpen niet alleen in het verminderen van het afval gegenereerd door mensen en bedrijven, maar ook om financiële kosten en land te besparen die gedurende tientallen jaren door stortplaatsen is veroverd.

Recycle
De 3R's bevinden zich nog steeds op een laag niveau in de wereld, omdat de bewustmaking en voorlichting van mensen decennia nodig hebben om het uiteindelijke doel te bereiken. 3R's worden vandaag nog steeds beschouwd als een uitdaging voor ontwikkelde landen met een geconsolideerd cultuur en geweten, waar het milieu momenteel een van de prioritaire gebieden van overheidsbetrokkenheid is.