Albanië

Albanië is naar verluidt een van de meest problematische ontwikkelingslanden in Europa met betrekking tot geïntegreerd afvalbeheer. De Republiek Albanië heeft haar aanpak van het wettelijk kader en de nationale strategieën in deze sector verbeterd, in overeenstemming met de EU-richtlijnen, maar staat nog steeds aan het begin van de implementatie van de Kaderrichtlijn afvalstoffen en de daarin opgenomen afvalhiërarchie, en de vereiste implementatie in overeenstemming met de goedgekeurde strategieën.

Integrated Energy B.V. is sinds 2017 actief in Albanië, en haar activiteit is gericht op de bouw, de exploitatie en het beheer van de afvalverwerkingsinstallatie voor de regio Tirana.

Volgens de statistieken woont ongeveer 1/3 van de Albanese bevolking in Tirana, de hoofdstad van Albanië. Tirana wordt beschouwd als de grootste stad van het land.

Naar verwachting zal het project worden voltooid over een periode van 6 jaar, dus van 2018-2023, en het zal worden gebouwd in de buurt van de voormalige stortplaats van Sharra, Tirana. Het project wordt beschouwd als uniek. Het project voor de bouw van deze installatie is complex. Moderne technologie wordt toegepast op basis van EU-normen en richtlijnen voor de constructie en werking ervan. In dit project worden 8 kavels gebouwd. Bij de bouw en afronding van het project zullen buitenlandse managementteams, consultants en experts worden betroken en een groot aantal lokale onderaannemers die aan de vereiste normen voldoen.
Integrated Energy B.V. SPV Ltd is verantwoordelijk voor de bouw van "TIRANA AFVALBEHANDELINGSZONE - T.A.B.Z." evenals het runnen en beheren van dit gigantische project gedurende 30 jaar onder een concessiecontract met de Albanese regering aangegaan in 2018.

Ons project in Tirana, Albanië, werkt volgens het Build – Operate –Transfer contract en het is een public-private partnership.

Project componenten:

De bestaande stortplaats van Sharra, inkapseling, totale rehabilitatie en transformatie naar een groen gebied en bouw van biogasinstallatie

  • Wastes to Energy (WTE) - Bouw en exploitatie
  • Waterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van vervuild water
  • Stortplaats voor inert afvalstoffen
  • Stortplaats van vast stedelijk afval
  • Installaties bestemd voor recycling en stabilisatie van waste
  • Stortplaats voor industrieel afval
  • Stortplaats voor inert afvalstoffen

Dit project biedt de volgende voordelen, voornamelijk voor de lokale gemeenschap van Sharra en Kombinat en voor alle inwoners van Tirana:

  • Gezien vanuit het milieuperspectief, wordt de vermindering van CO2-uitstoot gezien als een bijdrage aan de bescherming van het klimaat.
  • Gezien vanuit het economisch perspectief, het creëert nieuwe banen en produceert energie.
  • Gezien vanuit het gezondheidsperspectief, het vermindert de risico's en de potentiële milieueffecten aan de burgers.