Ghana

De inzameling en het gecentraliseerd beheer van stedelijk afval in Ghana bevindt zich niet in een vergevorderd stadium en gaat gepaard met infrastructuurproblemen en een gebrek aan financiële en technische capaciteiten. Ghana, net als veel onderontwikkelde landen ter wereld, kampt met het gebrek aan moderne sanitaire systemen voor de behandeling van stedelijk afval, en het afval is geworden een ernstig probleem en een bedreiging voor het milieu en de gezondheid van de mensen. Door een aantal verschillende economische en sociale factoren, heeft de productie van stedelijk afval in Ghana, in de afgelopen jaren, grote veranderingen ondergaan.

IEBV wil zijn capaciteiten en haar expertise op het gebied van afvalbeheer en energieafvalprojecten in de Republiek Ghana exploiteren en investeren. De door IEBV voorgestelde projecten zullen in twee gemeenten worden gevoerd; Tema en Kumasi, in de Republiek Ghana, gebaseerd op de "BOT" (Built, Operate, and Transfer) model. Verwacht wordt dat door deze projecten de korte- en lange termijn doelstellingen van geïntegreerd afvalbeheer op lokaal niveau zullen worden bereikt, waardoor milieu- en gezondheidsproblemen voor de inwoners worden verbeterd.

De installaties voorzien voor deze projecten voor beide gebieden zijn:

  • Inkapseling en herstel van bestaande stortplaatsen.
  • Gemeentelijke vaste afvalstortplaatsen (cel voor gemeentelijk afval, cel voor as, cel voor speciaal afval "medisch, gevaarlijk, enz.").
  • Waterzuiveringsinstallaties.
  • Sorteer- en recyclingbedrijven.
  • Gemeentelijke afvalverwerkingsinstallaties (MWPP) met energieterugwinning – WTE -installaties.

Deze projecten zullen de volgende voordelen opleveren, vooral voor de lokale gemeenschap en burgers:

  • Gezien vanuit het milieuperspectief, de vermindering van om de CO2-uitstoot als bijdrage aan de bescherming van het klimaat.
  • Gezien vanuit een economisch oogpunt, door nieuwe kansen en banen en energieproductie te creëren.
  • Gezien vanuit een gezondheidsperspectief, het verminderen van risico's en potentiële milieueffecten voor burgers.

Het partnerschap tussen de regering van Ghana en ons bedrijf zal het mogelijk maken om het afvalbeheer op bestaande bergingslocaties te verbeteren; gericht op het leveren van een directe impact op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor burgers.