Energie uit afval (WTE)

In totaal produceert een inwoner van een metropool jaarlijks bijna 500 kilo afval. In totaal vertegenwoordigt dit een aanzienlijk dagelijks en jaarlijks volume. Verbranding of thermische behandeling vermindert dit volume met ca. 90%. Het resterende volume wordt volledig gezuiverd door het verbrandingsproces, met andere woorden alle gevaarlijke en pathogene stoffen worden verwijderd. Dankzij moderne rookgasreinigingtechnologie is het proces schoon en veilig.

Tijdens thermische terugwinning wordt de energie in het afval omgezet in aanzienlijke hoeveelheden elektriciteit en verwarming voor de stad, waardoor de behoefte aan klimaatschadelijke fossiele brandstoffen zoals aardgas, ruwe olie of steenkool wordt verminderd. Huishoudelijk afval heeft een gemiddelde thermische waarde van 9 - 11 MJ / kg, hoewel moet worden opgemerkt dat dit afval zelf zeer inhomogeen is.

Deze enorme investering in waste to energy plants zal verschillende problemen oplossen, zoals:

  • Een daling van 90% van de afval
  • Productie van elektriciteit en thermische energie uit afval
  • Afvalbehandeling
  • Terugwinnen van materialen afkomstig van het afval