Voordelen van WTE- installaties

De belangrijkste voordelen van het toepassen van dergelijke technologieën voor het hergebruik van afval en de productie van energie uit stedelijk afval, zijn de vermindering van de hoeveelheid afval en milieuvervuiling en de productie van een aanzienlijke hoeveelheid hernieuwbare energie.

Storten en verbranden zonder energievoordeel, volgens EU-strategieën, zijn twee vormen van afvalverwerking die worden geminimaliseerd, en de EU-lidstaten hebben sterke voorwaarden en krijgen te maken met sancties als ze niet op weg zijn naar de nul afval stortstrategie.

Moderne waste-to-energy-installaties zijn veilig en met de geavanceerde technologie bereiken de strikte emissienormen die de EU voor gasemissies heeft vastgesteld. Voor de circulatie-economie van de EU is winst uit elke bron essentieel. Energieproductie uit afval dat geen hergebruik of recycling ondergaat, is een integraal onderdeel van de circulerende economie.

Gaszuiverings- en filtersysteem

Een van de belangrijkste elementen van afval voor energiecentrales is het gaszuiverings- en filtersysteem dat het volgende mogelijk maakt:

  • Opvang- en stofbehandeling
  • Vastleggen van zware metalen
  • Verwijdering van zuurhoudende componenten
  • NOx vastleggen
  • Verwijdering van zwavel
  • Vernietiging van organische verontreinigende stoffen als dioxines