Impact

Milieu impact

Energieopwekking uit afval helpt in de vermindering van uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer. Het vermijdt de productie van methaan, een broeikasgas dat vrijkomt bij de ontleding van stortafval dat ongeveer x25 schadelijker is dan CO2 (koolstofdioxide). Energieopwekking uit afval heeft een significante invloed op zowel de vermindering van de hoeveelheid uitgestoten koolstof als de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Deze benadering van afvalbeheer draagt rechtstreeks bij aan het verminderen van de effecten op het klimaat. Deze installaties zorgen voor het verwijderen van stortafval en op deze manier kunnen er sanitaire problemen en onaangename geuren worden vermeden. Biodiversiteit door energieopwekking uit afval is veiliger, en het biedt schoner water, schoner land en schonere lucht voor iedereen en vooral voor bewoners en dieren van de omliggende gemeenschapen.

Economische impact

Afvalbeheer en energiesectoren zijn aan verschillende punten gekoppeld. Energieopwekking uit afval (Waste to Energy) levert de lokale bevolking energie- en verwarming voordelen op omdat het als een zeer efficiënte oplossing wordt beschouwd. Het gebruik van deze manier van handelen vindt wijdverbreid gebruik in Europa, vooral in de noordelijke landen waar de bodembeschikbaarheid klein is in vergelijking met de hoge bevolkingsdichtheid. Het vermijden van storten via deze manier vermijdt het groeien van stortplaatsen. WTE bespaart duizenden hectares waardevol land. Technologie en infrastructuur van elektriciteitscentrales bieden extra voordelen, evenals werkgelegenheid, en hun bouw en exploitatie brengt niet alleen werkgelegenheid in deze sector, maar creëert nieuwe banen buiten de sector. Er worden ook veel materialen voor projectbouw lokaal geleverd.

Sociale Impact

Een schoner milieu verbetert de levensstandaard van burgers aanzienlijk en heeft rechtstreeks gevolgen op het leven van de lokale gemeenschapen. De actieve deelname van burgers en omwonenden aan de gevolgen van de afvalhiërarchie, waarbij energieopwekking uit afval een essentieel element is, is een belangrijke motor voor het afvalbeheer keten. Afvalterugwinning als energiebron zorgt voor hernieuwbare energie, nieuwe banen en een schoner milieu voor iedereen. Door de negatieve effecten op het milieu en de gezondheid van mensen te verminderen, met goed afvalbeheer praktijken, worden buurten in de omgeving aantrekkelijker. Sociale voordelen brengen nieuwe bronnen van legitieme werkgelegenheid, mogelijk zelfs voor arme gemeenschappen in ontwikkelingslanden zoals Albanië.

Afval is een sector waarin de milieuwetgeving van de EU veelvuldig is veranderd, omdat technologische kennis en nieuwe vormen van efficiënt afvalbeheer zich snel hebben ontwikkeld. De EU-richtlijnen, die van toepassing zijn op de lidstaten, zijn voornamelijk gebaseerd op de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.