Onze partners

Onze belangrijkste partners zijn leiders in de sector voor de oplossingen en technologie die worden toegepast in het verwerken en handelen van afval. Ze garanderen wel de ultieme realisatie van grote projecten in de staten waar we actief zijn, om afvalbeheer volgens EU-normen te garanderen, dankzij de superieure technologie en de voltooiing van unieke technische werken in de respectieve landen.

PAUL WURTH SMS GROUP

http://www.paulwurth.com/

Paul Wurth is een wereldleider in het ontwerpen en leveren van installaties, systemen en processen betreft de primaire fase van geïntegreerde staalproductie. Haar portfolio omvat complete hoogovens, cokemaking, agglomeratie- en rechtstreekse reductie-installaties, afvalverwerking en recyclingfaciliteiten. Door Paul Wurth Geprolux services, biedt Paul Wurth ook civiele bouw- en infrastructuurprojecten. De Groep beheert en werkt samen met ondernemingen in de staalproducerende regio's van de wereld.

DE MARE S.R.L.

http://www.demare.it/

De Mare S. r.l is een toonaangevend bedrijf in de stortsector en het is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen van stortplaatsen en milieusanering, voornamelijk in het uitvoeren, testen en certificeren van interventies. De Mare heeft een hooggekwalificeerd technisch personeel, gespecialiseerd in het ontwerpen, site technisch beheer en werken voor de bouw van stortplaatsen en landaanwinning, en dit alles in overeenstemming met de EU-afvalrichtlijnen en wettelijk kader voor afval in het land waar het bedrijf actief is

ICARIA S.R.L.

http://www.icariasrl.it/

Icaria s.r.l. is een adviesbureau op het gebied van bouwkunde, architectuur, technische en economische deskundigheid. Met de multidisciplinaire vaardigheden biedt het bedrijf diensten en advies op civiel en industrieel gebied bij de planning, ontwerp, implementatie en beheer van interventies in het gebied. Een bedrijf met aanzienlijke ervaring in de uitvoering van technische diensten, voornamelijk op civiel gebied, de bouw van bouwconstructies, wegen- en hydraulische infrastructuren, milieutechnische interventies, interventies voor bodembescherming en hellingstabilisatie en op het gebied van de industriële bouw van elektriciteitsproductie-installaties aangedreven door hernieuwbare bronnen (fotovoltaïsche, wind, biomassa, hydro-elektrisch) en waste to-energy -installaties met energieterugwinning.

Samenwerking met locale partnes

IEBV schakelt een aantal lokale bedrijven in om de ontwikkeling en bouw van haar projecten te ondersteunen. Door internationale expertise, gecombineerd met de lokale expertise, is Integrated Energy BV toegewijd om in de landen waar het actief is, internationale standaarden en beste Europese praktijken in de afvalenergie-industrie voor afvalbeheer (Waste to Energy WTE) te leveren in het afval beheerssector.

IEBV streeft naar het faciliteren van werkgelegenheid en zakelijke kansen in de gebieden waar het bedrijf actief is. We streven ernaar de samenwerking tussen IEBV-aannemers en potentiële onderaannemers te vergemakkelijken, die in staat zijn een hoge expertise aan te bieden, met het oog op het bijdragen aan onze activiteiten

We zijn toegewijd om, via het meest geavanceerde team van experts en technologie, en in overeenstemming met de EU-normen, evenwicht en de juiste vooruitgang te boeken om de efficiëntie bij de afvalverwerking te verhogen, en grote economische, ecologische en sociale voordelen te bieden voor een duurzame ontwikkeling van het milieu en voor de toekomst van de gemeenschappen.